May 21, 2018

מה אנחנו עושים

אסטרטגיה עסקית

תכנית אסטרטגית היא הדרך של הארגון להשיג את מטרותיו בסביבה בה הוא פועל.
אסטרטגיה כוללת חזון, מטרות ויעדים וכיווני פעולה אופרטיביים להשגתם.

אנו מסייעים לחברות עסקיות ולתאגידים ציבוריים, בכל הגדלים ובשלל ענפים לגבש אסטרטגיה
על בסיס ניתוח אנליטי מעמיק של החברה, השוק והסביבה העסקית.

המודל של רותם אסטרטגיה דוגל בעבודה משותפת עם הנהלת הארגון,
המשלבת בין הידע הפנימי הקיים אצל לקוחותינו,
עם המומחיות, הניסיון
וההכרות הרחבה שלנו עם השוק
וכן יכולתנו להביא מידע חיצוני ורעיונות חדשניים.


מדיניות

למרות שאינם פועלים בסביבה תחרותית, גם משרדי הממשלה נדרשים
לפתח אסטרטגיה ומדיניות ולפעול במתכונת מובנית וברורה.

רותם אסטרטגיה הינה בעלת היכרות מעמיקה עם האתגרים הייחודיים
של המגזר הממשלתי והציבורי וניסיון רב בעבודה עימם.

השירותים שלנו כוללים את כל המרכיבים הנדרשים להצלחת הגוף הממשלתי והציבורי:
ניתוח אסטרטגי, תחזיות כלכליות וחברתיות, גיבוש מדיניות והגדרת מטרות,
סיוע בהערכות ארגונית, בניית תכניות עבודה ובקרה עליהן.

כל זה מתוך הכרה בחשיבות המגזר הממשלתי והציבורי למדינה
ומחויבות
להצלחת המנהלים והארגונים עימם אנו עובדים.

מחקר ואנליזה כלכלית

מחקר וניתוח כלכלי נותנים עומק ומימד כמותי לתכנון האסטרטגי וגיבוש המדיניות.
הם גם מבוצעים כפרויקט ממוקד לצורך ייעודי של לקוח.

ברותם אסטרטגיה יש שילוב ייחודי של מומחיות וניסיון
בניתוח מאקרו-כלכלי
(ברמת המדינה והענף) וניתוח ממוקד בארגון ובפעילות.

אנו מבצעים מחקרי מדיניות כלכלית, בחינה של מבנה ומגמות ענפיות
ותחזיות כלכליות לטווח ארוך,
חוו”ד בנושאי רגולציה, מודלים כלכליים,
הערכות שווי, תכניות עסקיות ומחקרי ישימות כלכלית.

העבודות הכלכליות מתבצעות על ידי צוות מנוסה,
הכולל בוגרי האוניברסיטאות המובילות בארץ
עם ניסיון
מבנק ישראל ומשרד האוצר, בהובלה אישית של ד”ר זאב רותם.


תכניות יישום

הצלחת האסטרטגיה תלויה ביכולת ליישם אותה בארגון.
יש צורך בהגדרה מפורטת של הפעילויות הנדרשות להצלחת התכנית האסטרטגית,
להבנות את המשימות, האחראים, התקציבים ולוחות הזמנים. כל זה מתוך הבנה עמוקה של הארגון ויכולותיו.

על מנת להבטיח שלא ייווצר פער בין התכנון לביצוע,

אנו מקפידים ללוות את לקוחותינו גם לאחר בניית התוכנית האסטרטגית.

צוותי היישום שלנו כוללים גם אנשים המתמחים בישום תכניות בארגונים
וגם את האנשים שהיו שותפים לבניית האסטרטגיה,
כך אנו מבטיחים יישום מוצלח וקשר הדוק לתוכנית האסטרטגית.

היערכות ארגונית

הגישה המקיפה של רותם אסטרטגיה מתבססת על מודל ייחודי
שפותח על ידי מומחים ארגוניים מובילים בארה”ב ויושם על ידנו בעשרות ארגונים,
הקו המנחה

של המודל הינו שעל מנת להגיע לתוצאות הרצויות,
נדרשת הלימה בין המרכיבים הארגוניים המרכזיים: האסטרטגיה, התפישה הארגונית, המבנה הארגוני,
תהליכי העבודה, האנשים, מערכות המדידה והתגמול, התרבות הארגונית ומערכות המידע.

בעת ניתוח תמונת המצב הקיים, אנו בוחנים את המרכיבים הארגוניים על מנת להבין את חזקות הארגון והקשיים שעלולים לעלות בגיבוש האסטרטגיה החדשה.

על בסיס הניתוח, אנו בונים חלופות להערכות ארגונית, התואמת את מטרות הארגון,
תוך הקפדה על התאמה מלאה בין המרכיבים המרכזיים.

העבודה הארגונית מתבצעת על ידי צוות ייעודי של פסיכולוגים ויועצים ארגוניים,
המתמחה בניתוח ולווי השינוי עד להצלחה.


תכניות עבודה

תכנית העבודה השנתית היא כלי ניהולי חשוב למימוש שוטף
של מטרות העל
שהוגדרו על ידי הארגון ושיפור הישגיו.

אנו מסייעים ללקוחותינו לגבש תכניות עבודה שיוצרות שפה תכנונית משותפת
לכלל הארגון, מתרגמות את היעדים למשימות פרטניות וברות-ביצוע
ומגבירות את התיאום בין היחידות.

תכניות העבודה שנבנו בסיוענו גם משמשות את ההנהלה והעובדים
במעקב ובקרת הפעילות השוטפת.

מעקב ובקרת אסטרטגיה

המודל הייחודי שפיתחנו מאפשר למנהלים ולמובילי ארגונים
לבצע הערכה תקופתית
לטיב היישום של תכניות העבודה
ולהתקדמות בהשגת היעדים האסטרטגיים.

תהליך הבקרה, המתבצע על בסיס רבעוני, דו-שנתי או שנתי,
מאפשר גם לבחון את הנחות העבודה של האסטרטגיה ותוכניות הפעולה,
לעדכן ולכוון אותן כדי להבטיח את הצלחת הארגון והאנשים.

Skip to content