June 11, 2018

מסלול קריירה

מסלול קריירה

שותפ/ה

תכנון, תכלול וניהול פרויקט •
הכוונה וניהול צוות •
ניהול לקוחות •
אחריות עסקית •

מנהל/ת

תכנון, תכלול וניהול פרויקט •
הכוונה וניהול צוות •
הצגה ללקוחות •
אחריות תקציבית •

יועצ/ת בכיר/ה

אחריות על משימות •
ישירות מול הלקוח   
התמחות בעולמות •
תוכן מקצועיים   
הכוונה וניהול צוות •
יועצים ואנליסטים   

יועצ/ת

עיבוד וניתוח מידע •
הסקת מסקנות •
וגיבוש המלצות ללקוח   
הצגת ממצאים ללקוח •

אנליסט/ית

עיבוד וניתוח מידע •
שותפות בתהליכי •
החשיבה בצוות   
השתתפות במפגשים •
עם הלקוח   

אנליסט/ית

עיבוד וניתוח מידע •
שותפות בתהליכי •
החשיבה בצוות   
השתתפות במפגשים •
עם הלקוח   

יועצ/ת

עיבוד וניתוח מידע •
הסקת מסקנות •
וגיבוש המלצות ללקוח   
הצגת ממצאים ללקוח •

יועצ/ת בכיר/ה

אחריות על משימות •
ישירות מול הלקוח   
התמחות בעולמות •
תוכן מקצועיים   
הכוונה וניהול צוות •
יועצים ואנליסטים   

מנהל/ת

תכנון, תכלול וניהול פרויקט •
הכוונה וניהול צוות •
הצגה ללקוחות •
אחריות תקציבית •

שותפ/ה

תכנון, תכלול וניהול פרויקט •
הכוונה וניהול צוות •
ניהול לקוחות •
אחריות עסקית •

Skip to content