המתודולוגיה שלנו 008

מטרתנו היא לסייע למנהלים לנהל באופן "אסטרטגי" את הארגון שלהם ולקחת אותו משלב הגדרת החזון ועד להשגת תוצאות. מה שמבדל אותנו מחברות ייעוץ אסטרטגיות אחרות הוא הדגש שאנחנו שמים על יישום האסטרטגיה והתאמת המבנה והתהליכים של הארגון ליישומה. מצד שני, מה שמבדל אותנו מחברות ייעוץ ארגוניות הוא נקודת המוצא שלנו בכל שינוי ארגוני – הבנת הסביבה התחרותית של הארגון וגיבוש אסטרטגיה. הגישה הזאת של פתרון כולל לניהול אסטרטגי מחייבת אותנו לעשות שימוש במגוון רחב של מתודולוגיות מדיסציפלינות שונות כמו כלכלה, אסטרטגיה, תעשיה וניהול, והתנהגות ארגונית. המתודולוגיות האלה כלולות בתהליך העבודה הבסיסי שלנו – מחזור הניהול האסטרטגי – שבנוי משישה שלבים. מטרת התהליך הזה הוא לקחת את הארגון משלב החזון, דרך גיבוש האסטרטגיה, ועד ליישום ובקרה שוטפת. לכל אחד מהשלבים האלה פיתחנו מתודולוגיות שמיושמות על ידי יועצים מומחים בתחומם.

  

 OurMethodologyPic