003 אסטרטגיה עסקית   

בשיטת העבודה הזאת יכולה הנהלת החברה להביא לידי ביטוי את הידע האינטימי שיש לה על החברה, השוק, והמתחרים, בעוד יועצי רותם אסטרטגיה מספקים מידע חיצוני ומתודולוגיות ניתוח, תוך הצגת תובנות חדשות, שאלות מאתגרות, ורעיונות חדשים "מחוץ לקופסא". באמצעות המודל הזה של שיתוף הפעולה, אנחנו מאמינים שמצלחים להגיע לאסטרטגיה יותר טובה, תוך הגברת התמיכה ושיתוף הפעולה של חברי ההנהלה בשינויים הנדרשים.

  

אסטרטגיה החלה את דרכה בייעוץ למגזר העסקי. במהלך שנות עבודתנו (משנת 1999), סייענו לעשרות רבות של חברות בכל הגדלים וממגוון רחב של ענפים לפתח אסטרטגיות לצמיחה רווחית. אנו דוגלים בגישה של פיתוח אסטרטגיה המבוססת על שני שלבים. בשלב ראשון ניתוח אנליטי אובייקטיבי ומעמיק של השוק, הסביבה התחרותית, והחברה, על ידי יועצים מומחים בתחום הכלכלה והאסטרטגיה. בשלב השני עבודה בצוותים משותפים של הנהלת החברה ויועצים לגיבוש אסטרטגיה בנושאים המרכזיים שזוהו בניתוח.