007 מדיניות ממשלתית 

משרדי ממשלה מתמודדים עם אתגרים יחודיים. למרות שאינם פועלים בסביבה תחרותית כמו במגזר העסקי, הם עדיין צריכים להגדיר לעצמם מטרות ויעדים, לפתח אסטרטגיה ומדיניות, וליישמן בהצלחה תוך ניהול בקרה שוטפת, בדיוק כמו במגזר העסקי. רותם אסטרטגיה ביצעה עשרות פרויקטים של גיבוש אסטרטגיה ומדיניות עבור משרדי ממשלה וגורמים רשמיים אחרים של מדינת ישראל.

  

אנחנו מעניקים מגוון רחב של שירותי ייעוץ למגזר הממשלתי: 
· ניתוח אסטרטגי – ניתוח הסביבה ויכולות פנימיות 
· ניתוח השוואתי בינלאומי 
· תחזיות כלכליות וחברתיות, תוך בניית תרחישים 
· ניתוח השלכות כלכליות 
· הגדרת מטרות, וגיבוש מדיניות וכלי מדיניות 
· בניית תוכניות עבודה שנתיות 
· סיוע ביישום שוטף 
· בניית מנגנוני יישום ובקרה וסיוע בביצועם