004 היערכות ארגונית

א' צ'נדלר, 1962  “Structure follows strategy“

על מנת להגיע לתוצאות, הארגון שלך חייב להיות ערוך ליישם את האסטרטגיה שגובשה. זה אומר שצריכה להיות הלימה בין חמישה מרכיבים ארגוניים מרכזיים.

Strategy

אסטרטגיה 

Structure

מבנה ארגוני

Processes

תהליכי עבודה

Metrics

מדדים ותגמול

People

אנשים

מגדירה את המטרות וכיווני הפעולה, את הצעת הערך והיתרון התחרותי, את סדרי העדיפויות והפשרות המתחייבות מהן. מגדיר את מיקומם של מקבלי ההחלטות בארגון. חייב להיות בהלימה ליתרון התחרותי והמיקוד האסטרטגי שנבחרו.  מהווים את סדר הפעולות וזרימת המידע הנדרשים בארגון כדי לייצר את המוצר או השירות שאותם רוצה הארגון למכור ללקוחותיו. תהליכי העבודה צריכים לשקף את הצעת הערך והיתרון התחרותי שנבחרו. משפיעים על המוטיבציה וההתנהגות של עובדים ומנהלים, ולכן חייבים לשקף את המטרות ואת המיקוד האסטרטגי של הארגון.   מדיניות משאבי אנוש שמגדירה את פרופיל העובדים הרצויים, המיומנויות, והתרבות הארגונית.

 

מרבית היועצים האסטרטגים עוצרים לאחר שהאסטרטגיה גובשה. רותם אסטרטגיה מביאה גישה מקיפה יותר. לפני גיבוש האסטרטגיה אנחנו מנתחים את ההיבטים הארגוניים של הלקוח על מנת להבין את חוזקות הארגון ואת הקשיים האפשריים בגיבוש אסטרטגיה חדשה. לאחר גיבוש האסטרטגיה, אנו מוודאים שכל חמשת מרכיבי הארגון מתואמים עם האסטרטגיה שנבחרה. במידה ויש צורך, אנחנו גם נותנים המלצות באשר לתהליכי שינוי ארגוניים שנדרשים כדי ליישם את האסטרטגיה שנבחרה.