002 מחקר ואנליזה כלכלית 

רותם אסטרטגיה מעסיקה בשורות החברה כלכלנים מנוסים שמבצעים ניתוחים ומחקרים כלכליים בתמיכה לפרויקטי תכנון אסטרטגי וקביעת מדיניות ממשלתית. מה שמבדל את המחקר הכלכלי שלנו הוא המיקוד הכפול בניתוחי מקרו (מגמות ותחזיות ברמת המדינה והענף) ומיקרו (רמת הפירמה). הידע וההבנה שלנו בשתי רמות הניתוח מביאים עומק ניתוח ובסיס חזק לעבודה האסטרטגית.

c4 1

  

שירותי המחקר הכלכלי שלנו כוללים את התחומים הבאים:

מחקר מקרו כלכלי:
·   סביבה מקרו כלכלית ברמת המדינה
·   מדיניות כלכלית
·   מגמות ענפיות ותחזיות כלכליות 

שירותי ייעוץ כלכלי ופיננסי:
·  ייעוץ בנושאי רגולציה
·  הערכת שווי של חברות ויחידות עסקיות
·  תוכניות עסקיות
·  ניתוח תרחישים ותחזיות כלכליות
·  מחקרי ישימות כלכלית
 
·  בנצ'מרק פיננסי
·  חוו"ד מקצועית בנושאי רגולציה ולבתי משפט