001  מעקב ובקרת אסטרטגיה  

כל אסטרטגיה דורשת מעקב ובקרה תקופתיים המבטיחים את נכונותה ויישומה המוצלח. ניתן לבצע את זה על בסיס רבעוני, דו-שנתי או שנתי. מדובר בתהליך שבדרך-כלל מערב את המנכ"ל וצמרת הארגון. רותם אסטרטגיה פיתחה מתודולוגיה שלה למעקב ובקרה שמיועדת להערכת אופן יישומן של תוכניות עבודה של יחידות הארגון והתקדמותן בהשגת היעדים האסטרטגיים של הארגון. באמצעות המתודולוגיה הזאת, ראש הארגון יכול להעריך את מידת ההתקדמות של הארגון בהשגת היעדים שלו.

  

תהליך הבקרה גם בודק באופן תקופתי את הנחות העבודה של האסטרטגיה ומידת תקפותם, כדי לוודא שלא חלו שינויים משמעותיים בסביבה שמחייבים שינוי אסטרטגיה.