005 תוכניות יישום

הצלחת האסטרטגיה תלויה בטיב היישום שלה. במשך שנים חברות ייעוץ אסטרטגיות התמקדו בגיבוש אסטרטגיות, אולם לרוב סיימו את עבודתם עם הגשת ההמלצות.

במסגרת העבודה שלנו לאורך השנים עם חברות רבות, נוכחנו לגלות שקיים נתק בין האסטרטגיה לבין תוכנית העבודה והתקציב שמנחים את היחידות העסקיות ופונקציות המטה.

  

על מנת לגשר על הפער הזה, רותם אסטרטגיה מעסיקה "צוות יישום" שמורכב מכלכלנים, יועצים ארגוניים, ומהנדסי תעשייה וניהול, שעובדים יחד עם צוות האסטרטגיה כדי לתרגם את התוכנית האסטרטגית לתוכנית עבודה שנתית ורבעונית. לאחר גיבוש התוכנית, צוות היישום עובד באופן צמוד עם הנהלת הארגון לתמיכה שוטפת וסיוע בבקרה רבעונית ושנתית על מימוש התוכנית האסטרטגית. צוות היישום גם עוזר להנהלת הארגון לתאם ולפקח על ביצוע משימות אסטרטגיות חוצות ארגון מסובכות יותר, שבהן מעורבות מספר יחידות עסקיות.