006 תוכניות עבודה שנתיות  

תוכנית העבודה השנתית היא כלי ניהולי חשוב ביותר ליישום אסטרטגיה והשגת תוצאות. תוכנית טובה מגדירה את המטרות והיעדים שהארגון חותר להשיג, ואת הדרך להשיגם, תוך יצירת פלטפורמה משותפת להנהלה ולעובדים לבקרת הפעילות היומיומית.

תוכנית עבודה שנתית משפרת את אופן יישום האסטרטגיה באמצעות:
1.  יצירת שפה תכנונית משותפת.
2.  שיפור יכולות תכנון.
3.  תרגום אסטרטגיית חברה/ארגון לתוכניות עבודה ליחידות ופונקציות מטה. 4.  הגברת התיאום בין היחידות בארגון.

  

בעשר השנים האחרונות רותם אסטרטגיה עבדה גם עם המגזר הממשלתי וגם עם המגזר העסקי על גיבוש תוכניות עבודה שנתיות הנגזרות ובקרה עליהן. רותם אסטרטגיה היוותה גורם משמעותי בפיתוח שפת תכנון, יצירת תוכניות עבודה ותרגום החלטות הנהלה לצעדים ברי יישום שעזרו בהשגת תוצאות טובות יותר.