תהליך הגיוס

אנחנו מחפשים מועמדים בעלי כישורים ויכולות יחודיות שיש להם תשוקה ומחוייבות לעבוד כיועצים. מטרת תהליך הגיוס פשוטה – ללמוד להכיר אותך, ולאפשר לך להכיר אותנו ועבודתנו, וזאת על מנת ששני הצדדים יוכלו לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר.

הסינון הראשוני מתבסס על קורות החיים שלך. במידה ותעבור את הדרישות הפורמאליות, אחד היועצים הבכירים שלנו יתקשר אליך על מנת לאמת נתונים ולבקש הבהרות אם נדרש. לאחר מכן, תזומן לראיון אישי עם האחראי על הגיוס אצלנו.

לאחר הראיון הזה, מועמדים שיעברו יזומנו לשלושה סבבי ראיונות נוספים, מתוכם שניים עם שותפים. כל ראיון כולל שיחה על הרקע האישי והניסיון המקצועי שלך, מקרה בוחן (case-study), ועוד זמן לשאלות שלך.

לראיון השני תידרש להגיע שעה מראש על מנת להכין עבודה קצרה. הראיון הרביעי והאחרון הוא אצל המנכ"ל, ובמידה ותעבור אותו תקבל הצעת עבודה.

תהליך הגיוס אורך כ-4 שבועות, אך יכול גם להמשך עד 8 שבועות. אנחנו מגייסים במהלך כל השנה.

כל מועמד יקבל תשובה, אך אנו מתנצלים מראש – לא ינתן משוב על ראיונות שהסתיימו בתשובה שלילית.

  .בראיונות Case study-אנו ממליצים להתכונן ל 
:ניתן למצוא דוגמאות באתר

http://managementconsulted.com/case-interviews/case-interview-101/#